19
Led

Ortopedické potíže

Posted By in Zdraví

Ortopedie je lékařským oborem, který se zabývá pohybovým ústrojím člověka. Ortopedie se zabývá jak vrozenými vadami, tak i těmi získanými. Mezi nejčastější potíže a nemoci, které ortopedie léčí, patří artróza, léčba kyčelních a kolenních kloubů, poraněním kloubů a podobně. Ortopedie je také velmi úzce spjata s jinými lékařskými obory, jako je traumatologie, rehabilitace a podobně. Člověk si může ortopedické potíže způsobit například různým poraněním při sportu. Velice nepříjemné jsou chronické onemocnění v oblasti pohybového aparátu. Onemocnění jsou na ortopedii léčena hlavně operačně.

One Response to “Ortopedické potíže”

  1. Ortopedické potíže « Blog ABClinks.cz Says:

    [...] Copywriting [...]

Leave a Reply