13
Led

Jak hledat nové potápěčské lokality

Posted By in Sport

Každého z vás, kdo se věnuje potápění už určitě někdy při výjezdu na potápěčskou lokalitu napadla otázka, proč se budeme potápět zrovna na tomto místě? Pravým důvodem určujícím polohu potápěčské lokality bývá často přítomnost přirozeného chráněného kotviště, kde může loď kotvit i v případě zhoršeného počasí, a nikoli obzvláštní charakter podmořské přírody. Někdy bohužel určuje polohu lokality na potápění jen podmínka malé vzdálenosti od základny. Jednou z mála výjimek z výše uvedeného pravidla je potápěčská základna Manjana na ostrově Brač v Chorvatsku. Při svých návštěvách vždy oceňuji, že každoročně přibývají do nabídky nové a často unikátní lokality. I to je důvodem, proč se většina klientů, kteří navštěvují kurzy potápění na tato místa rádi vrací. Jak tedy Manjana nové lokality vyhledává, aby byla škola potápění co nejzajímavější? Dobrým zdrojem informací jsou staré vojenské mapy, které obsahují údaje, které se již v těch nových z neznámých důvodů neobjevují, zejména se to týká polohy vraků lodí. Velice účinné jsou konzultační metody, tedy využití doporučení rybářů a domorodců ve spojení s důkladnou znalostí místních podmínek. Zcela speciální metodou, kterou naše škola potápění využívá, je letecký průzkum z malého letadla, pomocí kterého je možné pozorovat různé zlomy na pobřeží a projevy krasové činnosti. K vyhledávání nových potápěčských lokalit je třeba přistupovat systematicky a vedle dobrých nápadů neváhat investovat i nemalé finanční prostředky, čas a námahu. Tak jako je tomu v jiných oborech lidské činnosti, ani potápěčská základna se neobejde bez investic do své budoucnosti, jinak totiž nemá šanci udržet si dlouhodobě klienty, kteří budou nadále velice spokojeni.

Leave a Reply