18
Úno

Sádrokartony Plzeň provádí veškeré sádrokartonářské práce

Posted By in Služby

Sádrokartony, to je rychlá a úsporná, čistá a ekologická suchá stavba. Jestli potřebujete rychle a především bez zbytečných nákladů předělit pokoj, zřídit místnost v podkroví, zateplit nebo vyrovnat strop a stěny, použijte sádrokarton.

Montáže sádrokartonů v Plzni

Při plánování místností by jste se měli zamyslet, k jakému účelu budou sloužit. Od pracovny očekáváte vyšší zvukotěsnost, od ložnice zase její prosvětlenost. Měli by jste mít jasnou představu, od které se pak bude odvíjet i použitý materiál, tepelná i zvuková izolace.

Na sádrokartonářské práce si pozvěte zkušené odborníky – sádrokartonáře. Odborná firma Sádrokartony Plzeň provádí sádrokartonářské práce, montáže sádrokartonových konstrukcí a nabízí i kompletní realizace sádrokartonových interiérů a vestaveb v celém regionu Plzeň.

Sádrokartonové příčky

Mezi základní konstrukce suché výstavby patří sádrokartonové příčky. Základní funkcí každé příčky je rozdělení půdorysu stavby na jednotlivé funkční prostory. Sádrokartonové příčky se používají nejen v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, ale v poslední době se využívají zejména ve velkých administrativních budovách.

Příčka postavená ze sádrokartonu má vždy nenosnou funkci. Mezi základní vlastnosti sádrokartonových příček patří kvalitní akustické, protipožární a tepelné vlastnosti. Tyto dělící stěny díky své nízké hmotnosti (asi 25 až 50 kg/m2) nezatěžují stavbu, rychle se montují a snadno transportují.

Sádrokartonové podhledy

Problémem starší zástavby jsou obvykle vysoké stropy. Sádrokartonové podhledy mohou velmi razantně snížit celkové náklady na vytápění a zároveň poskytnout další úložné prostory. Také problémy nerovných stropů nebo popraskaných omítek elegantně vyřeší sádrokartonové podhledy. Mohou se tak například skrýt elektrické nebo síťové rozvody, ale s pomocí firmy Sádrokartony Plzeň také šikovně zmodernizovat interiér.

Předsazené stěny ze sádrokartonu

Předsazená stěna ze sádrokartonu vám pomůže při zakrytí nerovností a vad stěn. Může rovněž sloužit k dosažení lepší tepelné izolace, a tím ke snížení nákladů na vytápění. Můžete ji také (kde to nedovoluje nosná konstrukce nebo obvodová lišta) využít k zakrytí instalatérských, elektrických a jiných rozvodů.

Sádrokartonové obklady stropů a stěn

Obklady stropů a stěn ze sádrokartonu jsou výborným řešením na místech, kde klasická omítka není žádoucí. Typicky se jedná o konstrukce, kde ani není vhodné klasickou omítku použít, například u betonových stěn a stropů. V jiných případech mohou sádrokartonové obklady zvýšit tepelnou, případně i zvukovou izolaci nebo uspokojit specifické estetické nároky.

Příčka opláštěná jednou sádrokartonovou deskou

Tato sádrokartonová příčka je základním typem, který se používá jako dělící příčka v rámci jednoho bytu nebo dělící příčka mezi jednotlivými kancelářemi. Vzhledem k použití pouze jednoho pláště je příčka omezena, co se týče věšení různých předmětů na příčku. Tato sádrokartonová příčka se nedoporučuje pro lepení keramického obkladu.

Příčka opláštěná dvěma sádrokartonovými deskami

Sádrokartonové příčky opláštěné dvěma sádrokartonovými deskami se vyznačují vyšší tuhostí. Je možné na ně věšet různé předměty (při použití dutinových ocelových úchytek může být zatížení až 50 kg). Doporučují se jako podklad pod keramický obklad (max. 300 × 300 mm) a jako instalační příčky, na něž lze instalovat WC, bidet apod. Při své jednoduchosti se tyto sádrokartonové příčky vyznačují vynikajícími akustickými parametry a lze s nimi dosáhnout požární odolnosti až 180 minut.

Sádrokartonová příčka s profily ve dvou řadách

Sádrokartonová příčka s profily ve dvou řadách je dvakrát opláštěná z obou stran sádrokartonovými deskami. Používá se jako příčka mezi byty. Vyznačuje se dobrými akustickými parametry (až 62 dB) a vysokou požární odolností. Mezi profily se nechává mezera 5 mm, aby se zabránilo akustickému mostu. Akustické parametry se zlepší přidáním ještě jednoho pláště ze sádrokartonových desek mezi profily.

Instalační sádrokartonové příčky

Instalační sádrokartonové příčky vytvářejí volný prostor pro vedení instalací a rozvodů. Příčky se skládají ze dvou řad profilů, které jsou od sebe odsazené z důvodu vedení instalací a spojují se pásy sádrokartonových desek. Na výšku sádrokartonové příčky je třeba osadit minimálně tři takové pásy. Mezeru mezi profily lze upravovat dle požadavku na šířku daného meziprostoru.

Bezpečnostní sádrokartonové příčky

Bezpečnostní sádrokartonové příčky se začínají využívat i jako příčky mezi byty a používají se také jako ochranné příčky v trezorových místnostech a v místnostech s bankomaty. Bezpečnostní sádrokartonové příčky jsou z každé strany opláštěny dvěma sádrokartonovými deskami. Ze strany možného napadení zlodějem je ještě přinýtovaný plech mezi deskami a profilem (plech se osazuje celoplošně). Z druhé strany příčky je plech osazen mezi deskami.

Požární odolnost sádrokartonových příček

Se sádrokartonovými příčkami lze dosáhnout požární odolnost od 30 do 180 minut. Pro dosažení požadované požární odolnosti je třeba vhodně zvolit konstrukci příčky (vložení izolace nebo přidání sádrokartonové desky). Typy a skladby požárních příček jsou uvedeny v požárních brožurách jednotlivých výrobců. S montážemi protipožárních sádrokartonových příček se s důvěrou obraťte na firmu Sádrokartony Plzeň.

Leave a Reply