30
Lis

Odborné překlady

Posted By in Služby

Požadujete překlady do angličtiny a do dalších světových jazyků na vysoké úrovni? Potřebujete překlady soudních, odborných, právních a technických textů? Hledáte spolehlivého tlumočníka s profesionálním vystupováním a s oborovou specializací? Pak využijte služby překladatelské agentury Chicory.

Již od devadesátých let minulého století poskytuje agentura Chicory ve více než třiceti světových jazycích tlumočení, překlady, ale i jazykovou výuku. Překlady do němčiny a angličtiny jsou jejich největší předností. Perfektní znalost cílového i výchozího jazyka je základním předpokladem. Mezi nejvýznamnější rysy profesionálního překladu patří dodržení stylu a obsahu textu. Požadujete překlad mezi kombinacemi cizích jazyků? Ani to není pro Chicory s. r. o. problém. Diskrétnost překládaných textů a časová dochvilnost odevzdání textu jsou naprostými samozřejmostmi. Chicory se specializuje na technické, právnické a technické překlady, a to jak v angličtině a němčině, tak i v dalších světových jazycích.

Mezi stěžejní kategorie překladů agentury Chicory patří odborné překlady textů technických. Jmenovitě jsou to elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví a informační technologie. Mezi technickými texty převažují operační a instalační manuály. Při překladu technických textů je dodržována přesná oborová terminologie, které je mezi profesionály daného oboru vžita. Chicory disponuje širokou paletou překladatelů, kteří jsou ve svých oborech opravdovými specialisty. Na překladu spolupracuje konkrétní realizační tým, jenž je složen dle charakteru a náročnosti zakázky. Realizační tým se sestává z projektového manažera, profesionálního překladatele, který je specialistou ve svém oboru, počítačového odborníka, korektora a odborného poradce. Zákazníci agentury Chicory se těší individuálnímu přístupu. Překlady pro daného klienta jsou opatřeny jednotnou nomenklaturou a stylem. Když překlady tak od Chicory.

Leave a Reply