15
Srp

Měření radonu je nutné

Posted By in Služby

Na otázku, proč je vlastně radon nebezpečný našemu zdraví a proč tedy provádíme jeho měření, se vám často nedostane dostatečné odpovědi, naopak velká většina odpovědí může skončit otázkou, co to vlastně radon je?

Radon jako takový je vzácný radioaktivní plyn, který vzniká jako radioaktivní rozpad uranu a radia. Při rozpadání uranu v půdě vzniká radium a z něj poté plyn zvaný radon, jehož stanovením se zaobírá právě měření radonu. Částice, které se uvolňují, jsou nebezpečné pro naše zdraví, mohou poškodit plíce a rapidně podporují vznik rakoviny plic.

Pro územní a stavební řízení je již několik let nutný protiradonový průzkum stavebního pozemku. Odborná společnost, která se na tento obor specializuje, musí být v oboru kvalifikována a musí vlastnit platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), změří fyzikální charakter geologického podloží stavby, aktivitu radonu v půdě, propustnost půd pod základy domu (zjišťuje se koncentrace radonu obsažená v plynech geologického podloží stavby; tato koncentrace se pak vyjadřuje hodnotami jeho objemové aktivity ve vzorcích půdního vzduchu). Na základě měření pak firma vypracuje požadovaný posudek (protokol), kde se stanoví daná kategorie radonového rizika.

Společnost Geologická služba s.r.o. z Poděbrad není na trhu žádným nováčkem, její služby jsou kromě měření radonu výhodné i např. při zakládání studní apod.

2 Responses to “Měření radonu je nutné”

  1. Infoblog » Blog Archive » Měření radonu je nutné Says:

    [...] Copywriting [...]

  2. My Post – Měření radonu je nutné Says:

    [...] Copywriting Posted on Tuesday, August 16th, 2011 at 11:37 am In Info | Comments RSS [...]

Leave a Reply