8
Říj

KvinElearning – nové metody školení a vzdělávání

Posted By in Služby

Ať už jste zaměstnavatel, zaměstnanec nebo jen dychtíte po nových znalostech, tak už jste se určitě setkali s problémy, které jsou spojeny se samotným procesem organizování školení, výuky a získáváním odborných znalostí. Tradiční způsob učení způsobuje určitou averzi a nechuť těch, co se musí dál vzdělávat a školit. Klasické způsoby školení a vzdělávání s sebou vždy nesou nepřiměřené náklady, které jsou spojené jak s místem, tak i časem probíhajícího kurzu. Kurzy nejsou efektivní, jsou zbytečně finančně nákladné a výrazně ovlivňují pracovní proces uvnitř firmy. Naštěstí žijeme ve fantastické době, která vám nabízí možnost školení a vzdělávání pomocí systému e-learningu. E-learning představuje perfektní vzdělávací systém, který vám umožní získat odborné znalosti za odpovídající cenu, v době, kdy na to máte vy čas, v požadovaném rozsahu a tempu, která právě vám vyhovuje. Pomocí systému e-learningu se tedy vyhnete situacím, které vznikají v běžném systému školení a vzdělávání. Jedním z hlavních poskytovatelů těchto kvalitních služeb školení a vzdělávání je právě firma Kvintech, a. s. Tato firma poskytuje vlastně vytvořený unikátní, komplexní produkt zvaný Kvin Elearning. Tento produkt představuje v oblasti zadávání a sdílení odborných znalostí malou revoluci. Produkt Kvin Elearning je vhodný jak pro jednotlivce, tak i skupiny požadující školící a vzdělávací služby z oblasti marketingu, obchodních dovedností, psychologie, IT dovedností a ze spousty dalších oblastí dnešního profesního života včetně testování uchazečů o zaměstnání. E-learning systém firmy Kvintech přináší oproti konkurenci zásadní výhody, které jsou spojeny s úsporou času (jak vás, tak i vašich zaměstnanců), úsporou nákladů (studujete jen to, co skutečně potřebujete), stimulací více smyslů zvyšující kvalitu výuky a zapamatování, nabídkou různých jazykových mutací, možností monitorování a hodnocení dosažených výsledků a neuvěřitelně jednoduchého, srozumitelného uživatelského prostředí. Všechny tyto faktory způsobují, že jiné způsoby e-learningu poskytované přes různé multimediální nosiče jsou zastaralé a nedynamické.

Leave a Reply