2
Srp

Věda (Hart-Davis Adam)

Posted By in Produkty

obrazový průvodce vývojem vědy a techniky

Již 1. Srpna vyjde kniha Věda obrazový průvodce vývojem vědy a techniky. Tato velkoryse pojatá publikace může být tipem na dárek k vánocům pro všechny zvídavé všech věkových kategorií. Myslíme si, že poutavé a živé vyprávění o všech aspektech vědeckých objevů učiněných napříč historií lidské společnosti čtenáře zaujme. Přec láska k literatuře a k poznání jedno jsou! Nechte se unést dobrodružstvím začínajícím vynálezem páky a kladky a končícím nejmodernějšími objevy v oblasti nanotechnologie a genetiky.

Kniha Věda obrazový průvodce vývojem vědy a techniky se zabývá všemi hlavními obory přírodních věd, lékařství a věd technických. Klíčové objevy jsou zde vysvětleny velice názorným způsobem doprovodnými obrázky, grafy a fotografiemi. Každý takový objev je zároveň uveden do souvislostí vývoje celé lidské společnosti. Zdůrazněny jsou obzvláště kvalitativní skoky v lidském myšlení jako například vynález knihtisku, evoluční teorie, či teorie relativity. Zároveň mají čtenáři možnost seznámit se blíže s životopisy samotných objevitelů. Vždyť sám život formoval jejich myšlenky. Díky těmto biografiím mohou čtenáři ještě hlouběji nahlédnout do celého dobrodružného procesu objevování těchto nejvýznamnějších poznatků vědy.

Další sympatickým rysem knihy Věda obrazový průvodce vývojem vědy a techniky je, že významné milníky vědy jsou prezentovány ve vzájemných souvislostech. Jiným slovy čtenáři zjistí, co všechno muselo být vynalezeno předtím, abychom se dnes mohly těšit ze služeb těch nejmodernějších technologií. Navíc je v knize přehledný systém odkazů, které spojují poznatky ve snadno pochopitelné logické celky. Z této navýsost zajímavé knihy se rovněž dovíme, kterak se nové objevy a technologie zavádí do každodenní praxe.

Samostatný oddíl v zadní části knihy poskytuje přehled nejvýznamnějších vědeckých faktů, osobností, tabulek, zákonů a rovnic. Jednotlivé části přinášejí přehledným způsobem informace o všem podstatném od nejjednodušších fyzikálních zákonů až po kresby (ve 3-D formátu) všech tělních soustav. Jednotlivé části na sebe plynule navazují a představují tak přehledný zdroj důležitých informací.

Tato kniha encyklopedického charakteru psaná ovšem přístupnou a živou formou se může stát takřka nevyčerpatelným zdrojem informací potřebných ve škole a užitečných doma v kruhu rodinném. Přejeme Vám mnoho potěšení na dobrodružné cestě poznání s encyklopedií Věda obrazový průvodce vývojem vědy a techniky.

Doporučujem koupit knihu Věda – obrazový průvodce vývojem vědy a techniky v internetovém knihkupectví Beletrie nebo v mobilním knihkupectví Mobi

Leave a Reply