14
Úno

Turistika a Průvodce.cz

Posted By in Produkty

Vodopády světa (Bohumír Janský)

Obrazová publikace o největších, nejkrásnějších a nejznámějších vodopádech světa od předního českého fotografa Oldřicha Karáska. Nádherné snímky ze všech koutů světa doplňuje zajímavý text významného českého geografa Bohumíra Janského. Ojedinělé záběry Oldřicha Karáska jsou plné romantiky, ale i pokory před nezkrotnými silami přírody.

Turistický lexikon A-Z

Pod slovem turistika rozumíme zálibu v pěší chůzi, pěším putování. Lidé turistiku provozují za účelem poznat cizí kraj, prostředí a jiné kultury, památky, odlišné či dřívější zvyklosti a další. V poslední době je turistika velice oblíbená, ba se dokonce stává čím dál oblíbenější, a to především právě mezi Čechy. Turistika stále častěji patří k neodmyslitelným tématům konverzací mezi lidmi, neboť turisté mezi sebou velice rádi sdílí své zážitky. V České republice dokonce existuje sdružení nazývající se Klub českých turistů, kam jsou někteří z nich zapsáni. Turistika jako taková má pak řadu druhů podle toho, jakým způsobem či na jakých místech je provozována. Jednat se může například o cykloturistiku, pokud turisté neputují pěšky ale na kolech, o horskou turistiku při putování po horách, vodáctví, pokud k přesunu z jednoho místa na druhé používáme nějaká plavidla, ale také například o geocaching, který se pohybuje někde mezi turistikou a sportem.
Turistický lexikon A-Z je rozsáhlá slovníková příručka, která obsahuje informace o všech pro turisty zajímavých místech a lokalitách v České republice a blíže je s nimi seznamuje. Ocení ji nejen nadšení milovníci turistiky i cestování, ale také rodiče a jejich děti při svých víkendových či prázdninových rodinných výletech. V knize se velice snadno orientuje a hledá, neboť je rozdělena dle jednotlivých krajů, obsah a popis míst je pak doplněn barevnými fotografiemi zachycujícími danou lokalitu. Turistický lexikon A-Z se na vás těší s desítkami místopisných hesel, které se zaměřují jak na kulturní a technické památky, tak i na vybrané obce a města, přírodní úkazy a pozoruhodnosti nebo zajímavé a atraktivní turistické cíle.

Turistika a Průvodce.cz

Leave a Reply