5
Zář

Pytel a další obaly

Posted By in Produkty

Většina z nás je otroky dnešní konzumní společnosti a jsme nuceni nakupovat výrobky, které mají obaly. Na jednu stranu z obalů máme radost, že pro náš lepší pocit se například potravina neválí někde ve skladu přímo na zemi, ale na druhou stranu to s sebou nese i fakt, že tyto obaly potom vyhazujeme a zbavujeme se jich ne zrovna nejekologičtějším způsobem. Nemusí to samozřejmě být jen obaly od potrvain, dnes je zabaleno prakticky všechno, a tak se dostáváme do koloběhu života s odpadky. Můžeme se snažit obalové materiály ve svých domácnostech omezovat, ale nejspíš je nikdy nevyřadíme zcela. Paradoxní je, že na odpadky, které zahrnují i obaly, použijeme sami další obalový materiál, kterým je odpadkový pytel. A ten ještě někteří umí nacpat odpadky tak, že už nám ani nestačí izolepa, aby se nám pytel v ruce neroztrhl a nevysypali jsme jeho celý obsah někde po cestě k popelnici. Co takhle místo pytlů používat jiný obalový materiál, abychom nezanášeli životní prostředí ještě více? Je nepohodlné mít jen odpadkový koš a po každém jeho vynesení ho vymývat, ale rozhodně to ušetří spoustu pytlů.

Leave a Reply