5
Bře

Pískovací zařízení, příslušenství a abraziva

Posted By in Produkty

Vyrábíme a dodáváme různá pískovací zařízení (neboli tryskací zařízení), příslušenství a abraziva. Zároveň i jako službu samotné pískování provádíme. Pískovací zařízení se obvykle dělí na pískovací kabiny, mobilní pískovačky a průmyslové pískovačky (tryskače). Tyto se používají zejména tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu povrchu předmětů z různých materiálů, případně tam kde pískování je jedinou možnou alternativou pro povrchovou nebo strukturální úpravu případně zjištění vad materiálů (defektoskopie). Proto se pískovací zřízení stávají nedílnou součástí moderních a výkonných provozů, kterým právě tyto zařízení zaručují vysokou úroveň zpracování a jejich výrobcům vysoký tržní kredit. Navíc pískovací zařízení pomůže mnohým producentům, ale i reklamním nebo uměleckým agenturám, či drobným řemeslníkům nalézt taková řešení, aby mohli efektivně reagovat na potřeby konečného zákazníka.

Pískovačky proto mimo jiné slouží k povrchové úpravě dílů z různých materiálů, zejména kovových a to buď jako finál nebo před-úprava pro další zpracování např. pro lakování, metalizaci, atd. Právě díky pískování, které je tou nejúčinnější známou metodou této úpravy, se vždy spolehlivě připraví povrch jakéhokoliv materiálu tak, aby se v další fázi zpracování, zejména u prvovýroby, snížila zmetkovitost na minimum. Tím se jakýkoliv výrobní program nebo záměr stane pro vás efektivnější a zejména ekonomičtější. Zároveň tím i máte, v dnešní době zvýšených nároků na kvalitu a estetiku výrobků, větší šanci získat kredit solidního zpracovatele nebo výrobce, což je vhodné především pro ty průmyslové subjekty, kteří usilují o ISO, případně jinou deklarovanou známku kvality. Novým tryskacím zařízením se Vám zároveň zvýší i váš výrobní potenciál a pro své zákazníky se jistě stanete mimořádným partnerem. Vaše výrobky a služby tak budou mít vysokou užitnou hodnotu, čímž se výrazně odlišíte od standardu jiných producentů a lépe udržíte krok s potřebami trhu.

Základní dělení pískovaček je na injektorové vhodné spíše pro pískování prosté (očištění, zbavení rzi, staré barvy, okují, atd.) a tlakové s možností pískování i do struktury materiálu (sjednocení povrchu, pokovení, logace, ornamentace, zabrušování svárů, atd.).

Dále je nutno, aby zákazník věděl, zdali se bude u něho jednat spíše o pískování dílenské (bezprašné), k čemu nejčastěji slouží pískovací kabiny, a to jak pro pískování dílčích věcí (kusová výroba) tak také pro pískování v sériové výrobě, kde se s ohledem na větší množství a požadovanou rychlost otryskání dodávají zařízení se schopností kontinuálního pískování (tryskání) a to buď formou tryskací nebo metací (automaty a pískovací zař. karuselového typu). Pro volné (mobilní) pískování zejména věcí a dílů, které s ohledem na svůj charakter nebo velikost nelze přenášet, slouží buď mobilní tryskací jednotky, případně tryskací komory s elevátory, filtrací a úpravnami pro abraziva. Všechny tyto zařízení jsou pak řazeny podle výkonu a míry výbavy do různých kategorií. Vyšší kategorie tryskacích jednotek obvykle dokáží splnit větší nároky na účinnost a životnost, ale i bezpečnost a komfort obsluhy a tím mají na celkový bezproblémový proces tryskání, zásadní vliv.

Dalším, ne méně významným činitelem správného pískování jsou abraziva, zejména jejich druh a kvalita. Právě ty vedle pískovaček významně ovlivňují celý výsledek pískování a mají zásadní podíl na výkonu, kvalitě, ekonomice a samozřejmě, že tím i na celé efektivitě procesu tryskání. Pískovačky tak spolu s abrazivy, ale i s dalšími nutnými doplňky a příslušenstvím tvoří nedílný soubor zařízení pro komplexní řešení užívání tryskací technologie a podstatně tak tím i určují úroveň a výsledek této činnosti.

 

Leave a Reply