22
Dub

Výběr informačního systému

Posted By in Produkty

Základní definicí informačního systému je soubor lidí, technologických prostředků a metod, jež mají za úkol zabezpečit sběr, přenos a také zpracovávání a uchovávání dat, za účelem vytvoření přehledu těchto informací pro další potřeby jejich uživatelů. V dřívější době se dalo považovat a informační systém třeba kartotéka, účetnictví, telefonní seznamy apod. V dobách minulých nebyli rozhodně automatizované počítačově, což v dnešní době je spíš pravidlem. Rozvíjí se jak informační systémy i projektové řízení. A papírová podoba se bere spíš jako doplňková a jen v některých firmách stejně důležitá jako ta počítačová. Právě proto, že dnes ve firmách většinou všechno řídí informační systém, je pro firmy podstatné aby investovaly do toho správného informačního systému, který by byl komplexní a pomáhal řešit veškeré činnosti spojené s řízením firmy a rozhodovacími procesy, jež se ve firmě uskutečňují. Ideální volbou je třeba informační systém QI, který se dokáže přizpůsobit požadavkům zákazníků. QI umí snadno a logicky provázat veškeré aplikace a propojit tím veškerá data, do něj vložená. Vývoj QI dokázal zamezit veškeré duplikaci dat v systému, je rychlý jak při běžné zátěži, ale svou rychlost si ponechá i pokud zpracovává veliké množství informací a dat. QI je založeno na modulech, a je tak variabilní a dokáže se přizpůsobit každé firmě na míru.

2 Responses to “Výběr informačního systému”

  1. Výběr informačního systému « Blog ABClinks.cz Says:

    [...] Copywriting [...]

  2. Výběr informačního systému | Brumov village site Says:

    [...] Copywriting [...]

Leave a Reply