22
Čvc

Jak to bylo s IPB?

Posted By in Peníze

Zajímá vás, co se vlastně stalo s bankou IPB, lvem našich financí? Tato banka u nás fungovala v devadesátých letech. Dařilo se jí výborně až do roku 1996. Co tedy zapříčinilo pád IPB? V roce 1999 se bankovní dohled České národní banky začal zajímat o fungování IPB a prováděl kontroly. Následovalo nařízení o zvýšení základního jmění. Po sérii kroků byla ustavena nad IPB nucená správa. Pak už to šlo rychle. IPB byla velkou bankou a nikdo by asi nepředpokládal, že zkrachuje.

Leave a Reply