26
Čvc

Obrábějte s CNC technologií

Posted By in Nezařazené

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízený obráběcí stroj, který je plně programovatelný.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velice účinný prostředek pro výrobu. Technologie jako celek šla velmi kupředu , a to přímo úměrně s rozvojem automatizace, mikroprocesorové a počítačové techniky. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, dnes jsou řízeny pomocí mikroprocesorovým zařízení a pomocí počítačových programů.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů v základu nabízí:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo jiná součást. CNC jednotka se může libovolně upravovat, co se týče vybavenosti a technických možností podle potřeby, lze používat třeba unikátní systémy jako třeba pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím větší je produkce a výroba podniku.

Výroba

Obrábění kovů pomocí CNC technologie je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které průmyslový trh nabízí s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Vhodné materiály

Nejvíce je zastoupeno CNC obrábění oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. Mezi další běžně používané materiály patří také slitiny (aluminia či mosazi), litiny, v další řadě také plastické hmoty.

Moužnosti využití materiálů má souvislost hlavně s konkrétním vybavením jednotky CNC, která závisí hlavně na nástrojové části, která má na starost obrábění a nejvíce podléhá striktnímu dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

Technologie CNC obrábění

Dnes nejvyužívanější rutinou je zakládání návrhu v programech CAD/CAM na osobním počítači, návrhy se sdružují v soubor, který již obsahuje všechny důležité příkazy k výrobě na CNC, přičemž operace jsou zajišťovány postprocesorem s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj k začátku výroby a zpracování. Ruční zadání programu přímo do zařízení je časově nevýhodné a využitelné pouze pro malou výrobu (jako jsou drobné výrobky či velmi jednoduché součástky).

Způsob obrábění CNC

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z které jsou pro stroj základní orientačními prvky. Hlavní parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, místo a způsob jeho použití. Všechny úkony musí mít vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při ručním zadání na stroj musí být tento postup přesně nadefinován. Celá výroba může být sledována vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Složení

CNC stroje jsou složeny ze dvou hlavních součástí, ze soustrojí a systému řízenípro vykonávání obrábění CNC obrábění, kde silová část CNC je elektropneumatická, obvykle kompresor se zásobárnou vzduchu.

Řízení CNC

Kterákoli jednotka je schopna spolupracovat s podnikovým softwarem či se softwarem CAD/CAM, kde se navrhují projekty pro obrábění a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Vlastní ovládací systémovou jednotku lze využít pro přímé programování na stroji, kde je potřeba vyznat se v analogii procesu při zadání na ovládacím panelu počítače.

CNC obrábění

Pro obrábění lze využít většinu běžných materiálů, které jsou pro výrobu dostupné, nicméně nejmasivnější poptávka je po obrábění kovů, která převažuje u mnoha společností, kde je základem obrábění CNC.

Leave a Reply