31
Čvc

Legenda o královně Chamadevi

Posted By in Cestování

Královna odmítla nabídku k sňatku krále Virangy a ještě ho po dlouhou dobu nechala čekat na zamítavou odpověď.

Vznikla napjatá vojenská situace a královna nakonec přistoupila na návrh krále Virangy: Jestliže se mu podaří hodit oštěp z Doi Suthep až do královnina města obklopeného hradbami, vezme si ho za muže. To byl velký problém, poněvadž horský vrcholek Doi Suthep byl více jak 20 km od Hariphunchei. Král Luang Viranga ale hodil oštěp teprve krátce před hradbami královnina města.

Ze strachu, že by král mohl uspět, mu Chamadevi poslala klobouk vyrobený ze spodničky s krví. Viranga byl potěšen tímto darem, považoval to za ocenění své snahy a klobouk si nasadil.

Jeho druhý hod ale selhal a oštěp se mu zabodl přímo u nohou. Král Viranga si až nyní uvědomil skutečnou podstatu onoho královnina daru. Dar byl podvod a oloupil ho o všechnu jeho sílu. Král se ale přesto odvážil třetího pokusu a hodil oštěp vzhůru. Ten ovšem spadl zpátky na zem a smrtelně krále zasáhl do hrudi. Chamadevi tak mohla nechat rozkvétat svou rostoucí říši a dožila se 80 let.

Ve věku 60 let se královna stáhla z politického života, uvolnila trůn svému prvorozenému synovi a vydala se do chrámu Kut Ku. Když zemřela, byly na její počest postaveny stavby Mahaphon Chedi a Suwan Chang Kot Chedi, kam byly po její smrti uloženy i její pozůstatky.

Více informací tady a tady.

Leave a Reply