2
Říj

Využití dešťové vody

Posted By in Bydlení

Voda je pro všechny formy života nepostradatelná. Přestože pokrývá 70% povrchu Země, musíme se o vodu starat a neplýtvat s ní. Lze zpětně používat i komunální a průmyslovou odpadní vodu. K tomuto účelu slouží čistička odpadních vod. Nejčastějším typem čističky, který se u nás používá je mechanicko biologická. Každý člověk se musí naučit šetřit s vodou. Měli bychom používat i vodu dešťovou, kterou zachytíme do jímky. Je to jakási beztoková nádoba, kterou můžeme využívat kromě na dešťovou vodu i na shromažďování tekutých odpadů z naší domácnosti. Dešťovou vodu lze použít k zalévání zahrady, na splachování WC, nebo na praní, mytí aut a čištění povrchů. Ke shromažďování této vody jsou vhodné podzemní nádrže na vodu, protože v nich má voda nízkou teplotu i v létě a nedochází tak ke vzniku bakterií. Na trhu je velké množství těchto nádrží a každý rozumný člověk je bude používat. Tyto nádrže si můžete vybrat z různých materiálů. Existují plastové, betonové, sklolaminátové a ocelové nádrže.

One Response to “Využití dešťové vody”

  1. My Post – Využití dešťové vody Says:

    [...] Copywriting Posted on Sunday, October 2nd, 2011 at 12:39 pm In Info | Comments RSS [...]

Leave a Reply