10
Dub

Kanálservis – firma pro čištění kanalizace

Posted By in Bydlení

Společnost Kanálservis se již 15 let zabývá čištěním kanalizace a řešením problémů s kanalizací. Kanalizace je systém pro sběr a přenos dešťové a odpadní vody pomocí montáže potrubních systémů, které jsou vybaveny větracími šachtami, ale také betonovými kanály. Voda je šířena od malých kanálů do větších až do hlavních kanálů. Odtamtud se voda většinou dostane do hlavní stoky pro čištičku odpadních vod. Odpadní a dešťová voda je vedena kanalizací samostatně (oddělená kanalizace) nebo dohromady (kombinovaná kanalizace).

Naší specialitou je to, že se dostaneme i do kanalizace, kam nikdo jiný nemůže. Vaši kanalizaci můžeme prohlédnout pomocí moderních videokamer a nalézt problém. Máme patřičné vybavení včetně velkých strojů čistící silným vodním proudem. Naše služby jsou plně pojištěny.

Kromě zásahů ve „velkých“ kanalizačních sítích pracujeme i pro domácnosti. Vyčistíme domovní odpad či opravíme trubky ve stupačkách. Není dobré opravovat si tyto rozvody a potrubí svépomocí, pokud přesně nevíte, co děláte! Je totiž velmi pravděpodobné, že svým zásahem způsobíte větší škodu, než hrozila původně. Naše služby poskytujeme nonstop.

Více informací naleznete na našich stránkách.

One Response to “Kanálservis – firma pro čištění kanalizace”

  1. Kanálservis – firma pro čištění kanalizace « Blog ABClinks.cz Says:

    [...] Copywriting [...]

Leave a Reply